آموزش تنظیم منوی پول گذاری برای خودپرداز NCR , WINCOR

برای تنظیم منوی پول گذاری در دستگاه خودپرداز مراحل زیر را انجام می دهیم :

 

عدم استفاده از پول های چسب خورده ، پاره و …. مطمئن شدن از جایگزاری دقیق کاست ها انجام عملیات تسویه قبل از پول گذاری

در حالت سوپروایزر کلید 3 را انتخاب کنید

مجددا کلید 3 را انتخاب کنید

سپس کلید 1 را انتخاب کنید

 

پس از نمایش پیام مقابل کلید ثبت را انتخاب کنید

تعداد اسکناس در هر کاست به ترتیب وارد شود .ابتدا کاست اول سپس کاست دوم سوم و چهارم . تعداد اسکناس های وارد شده دقیقا باید متناسب با تعداد اسکناس های هر کاست باشد

تعداد اسکناس کاست ها را وارد نمایید به عنوان مثال عدد 100 را وارد نمایید و کلید ثبت را بفشارید

در انتها با محاسبه و نمایش مقدار ریالی توسط خودپرداز این مرحله به پایان خواهد رسید

پیام بگذارید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.