تفاوت دستگاه خودپرداز و دستگاه خوددریافت

دستگاه خودپرداز (ATM) و دستگاه خوددریافت (VTM)، نوعی از تجهیزات بانکداری هستند که برای انجام تمام امور خدماتی بانکی، دریافت و پرداخت وجه نقد و قبوض، کاربرد گسترده ای در جوامع دارند.

در هر شهر یا روستا می توان یکی از انواع دستگاه خودپرداز بانکی را پیدا کرد. دستگاه های خودپرداز و خوددریافت، دو مدل متفاوت از تجهیزات پرداخت و دریافت وجه نقد هستند و عملکرد آن ها با یکدیگر فرق دارد.

همزمان با پیشرفت فناوری و روش های بانکداری نوین، وجود یک یا چند دستگاه های خودپرداز و خوددریافت برای بانک ها ضروری است.

این دستگاه موجب تسهیل عملیات بانکی می شوند و علاوه بر سرعت، دقت و امنیت، رضایتمندی مشتریان را نیز در پی دارند. اساس استفاده از هر دو دستگاه های خودپرداز و خوددریافت، داشتن کارت بانکی معتبر می باشد.

پیام بگذارید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.