نرم افزارهای مورد نیاز پرداخت الکترونیک سامان

تجارت الکترونیک تمدن
در این قسمت می توانید نرم افزارهای مربوط به کارتخوان پرداخت الکترونیک سامان را دانلود فرمایید.

نرم افزار دستگاه PAX مدل S910ورژن 10.48.02

 • PAX S910
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه PAX مدل S910 ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.

نرم افزار دستگاه PAX مدل S90 و S80 ورژن 10.48.02

 • PAX S90-S80
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه PAX مدل S90 و S80 ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.

نرم افزار دستگاه PAX مدل D210 ورژن 10.48.02

 • PAX D210
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه PAX مدل D210 ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.

نرم افزار دستگاه PAX مدل S90 تک پورت ورژن 10.48.02

 • PAX S90
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه PAX مدل S90 تک پورت ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.

نرم افزار دستگاه PAX مدل D230 ورژن 10.48.02

 • PAX D230
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه PAX مدل D230 ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.

نرم افزار دستگاه Verifone مدل 675 ورژن 10.48.02

 • Verifone 675
 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید نرم افزار دستگاه Verifone مدل 675 ورژن 10.48.02 را دریافت نمایید.
تجارت الکترونیک تمدن
در این قسمت می توانید فرم های مربوط به کارتخوان پرداخت الکترونیک سامان را دانلود فرمایید.

فرم استشهاد

 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فرم استشهاد پرداخت الکترونیک سامان را دریافت نمایید.

فرم مشخصات پذیرنده

 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید فرم مشخصات پذیرنده پرداخت الکترونیک سامان را دریافت نمایید.

قرارداد پذیرش کارت

 • تجارت الکترونیک تمدن
 • پرداخت الکترونیک سامان
 • دانلود آسان
در این قسمت می توانید قرارداد پذیرش کارت پرداخت الکترونیک سامان را دریافت نمایید.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X